Кремниевые биполярные n-p-n малой и средней мощности СВЧ малошумящие

Тип изделия Frequency F @ f GP @ f Maximum Ratings Корпус

fт, GHz

IE, mA dB, max MHz dB, min MHz UCEO, V IC, mA P, mW
2Т(КТ)372А 3 5 3.5 1000 12 1000 15 10 50 КТ-23
2Т(КТ)372В 2.4 5 5.5 1000 12 1000 15 10 50 КТ-23
2Т(КТ)372Б 3 5 5.5 1000 12 1000 15 10 50 КТ-23
КТ391В-2 4 5 6 3600 4 3600 10   70 КТ-22
2Т682А-2*  4.7 20  4 3600  3600  10  50  350  КТ-22 
2Т682Б-2**  4.7  20 3600  3600  10  50  350  КТ-22
2Т(КТ)391А-2 5 5 4.5  3600  3600  10  10  70  КТ-22 
2Т(КТ)391Б-2  5 5 4.5  3600  3600  10  10  70  КТ-22 
2Т(КТ)3132А-2   6.5  3   2250  2250  10  - 70  КТ-22 
2.5 3600  3600  10  - 70  КТ-21 
2Т(КТ)3132Б-2  6.5 5 6000  6000  10  - 70  КТ-21 
2Т(КТ)3132В-2  6.5  5 5000  5000  10  - 70  КТ-21 
2Т(КТ)3132Г-2 6.5 5 3.6  4000  4000  10  - 70  КТ-21 
КТ3132Д-2  6.5  5 2250  2250  10  - 70  КТ-21 
КТ3132Е-2  6.5  5 2.5  2250  2250  10  - 70  КТ-21 
2Т(КТ)3115А-2 5000  5000 10  8.5  70  КТ-22 
2Т3115Б-2 7 5 3.6 4000 6 4000 10 8.5 70 КТ-22
КТ3115В-2 7 5 4.6 5000 4 5000 7 8.5 50 КТ-22
КТ3115Г-2 7 5 6 5000 5 5000 10 8.5 70 КТ-22
КТ3115Д-2 7 5 2.5 2250 8 2250 10 8.5 70 КТ-22

** - h21>80* - h21>40

Корпус КТ-21

Корпус КТ-22

Корпус КТ-23